Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 25 de març de 2016

CASA PERE COMERMA III

Just al costat de la Casa Pere Comerma I, núm 61 del carrer del Nord, compartint mitgera trobem la Casa Pere Comerma III, situada al núm 63 del carrer del Nord. La Casa Comerma III és un edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes.
L'edifici és de planta rectangular, amb una amplària de façana que duplica la façana de les dues cases Comerma I. Presenta una teulada a dues aigües de teula àrab i un pati al darrera de la casa compartit amb les cases Comerma I. La façana és plana, de composició simètrica i d'arrebossat i amb alguns elements ornamentals neoclàssics que sobresurten del pla de la façana. Presenta un color gris bastant trist. 
Façana de la Casa Pere Comerma III. Foto, AF Jordi Plana.

La planta baixa presenta tres obertures, en posició central la porta d'accés amb llinda, brancals i graó de pedra, a banda i banda d'aquesta dues finestres d'obertura rectangular amb reixes de ferro. Una línia d'imposta motllurada divideix la façana entre la planta baixa i el primer pis.

  Detall de la planta baixa i el primer pis. Foto, AF Jordi Plana.

El primer pis també presenta una configuració simètrica amb un gran balcó en posició central, amb el perfil de la llossada que segueix la línia d'imposta. La llossada del balcó està sostinguda per dues mènsules alineades amb els brancals de la porta d'accés. El balcó presenta una barana de ferro forjat bastant treballada. Les tres obertures d'aquest pis presenten ornaments vegetals a les llindes de les finestres i al frontó de la porta del balcó. Les dues finestres a banda i banda del balcó principal presenten baranes de ferro forjat. Les tres obertures d'aquest pis tenen guardapols sobre la llinda, les laterals rectes i la central emmarcant el timpà.

 Detall del balcó del primer pis i d'una finestra de les golfes.
Foto, AF Jordi Plana.

A la façana de les golfes hi ha tres finestres rectangulars emmarcades en pedra. L'edifici està coronat per una cornisa decorada amb òculs i elements florals. L'edifici disposava d'una barana amb balustres situada sobre la cornisa, però amb la darrera rehabilitació de l'edifici va ser eliminada, juntament amb un possible terrat que no surt en les imatges per satèl·lit.

La casa Pere Comerma III, està inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Bé inventariat, identificador: IPAC, 28111.

GL 41º 34' 1,05'' N - 2º 00' 48,21'' E. TERRASSA

Caminem quatre passes més i ens situem davant de la Casa Comerma II i aprofitarem per saber qui va ser el mestre d'obres que la va bastir...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada