Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 27 de desembre de 2015

CASA BADIA

La Casa Badia de la Plaça Vella

Un cop vista la casa del Baró de Corbera, fem una mirada cap a l'esquerra de la casa Francesca Sendra i just al costat compartint la mitgera podem admirar la Casa Badia amb la seva façana de color vermell, aquell vermell anglès típic de les cases de Menorca.

La casa Badia comparteix mitgera amb la casa Francesca Sendra, és un edifici entre mitgeres, alt i estret, de planta baixa i quatre pisos, també té un terrat com les cases dels costats. A la planta baixa és d'ús comercial.

A cada un dels quatre pisos hi ha dues obertures allindades, totes les obertures fan la funció de finestrals i de porta d'accés als balcons. Els balcons són individuals per cada una de les obertures en els pisos, primer, tercer i quart, mentre que en el segon la balconada és comú per les dues obertures.

La façana té elements clàssics, amb pilastres adossades als brancals de les obertures dels balcons, llindes motllurades i mènsules. La façana està coronada per una cornisa motllurada, sostinguda per onze mènsules d'estil neoclàssic, entre les mènsules trobem deu espiralls rectangulars i sobre la cornisa la barana del terrat

L'edifici, d'estil eclèctic va ser bastit per l'arquitecte Melcior Viñals l' any 1915. El Cafè Colón, l'edifici que té a la dreta, la Casa Badia, i la Casa Francesca Sendra, formen la façana nord de la Plaça Vella i tot just darrera d'aquestes cases es troba la Torre del Palau, únic element de l'antic Castell Palau de Terrassa, el coronament de la torre és visible des del centre de la Plaça Vella i tota la torre ho és des del darrera de la façana nord de la Plaça Vella, gràcies a la plaça que es va obrir entre els carrers Cremat i dels Gavatxons, la Plaça de la Torre del Palau.

Bé inventariat, identificador, IPAC 28141


GL 41º 33' 44'' N - 2º 00' 40'' E. TERRASSA

Local comercial i porta d'accés de la Casa Badia. 
Foto, AF Jordi Plana

Segona, tercera i quarta planta de la Casa Badia.
Foto, AF Jordi Plana

Tercera planta, quarta i terrar de la Casa Badia.
Foto, AF Jordi Plana

Hem admirat els edificis que configuren la façana nord de la Plaça Vella i ja és hora de passar a la façana est en la que la Catedral de Terrassa és l'edifici principal.

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
Jordi Plana i Nieto
Ex-regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada