Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 20 d’abril de 2017

TORRE D'AIGÜES DEL CARRER DE VALLHONRAT

Aquesta torre de distribució d'aigües està catalogada amb el nom de la torre de la Mina Pública d'Aigües de Terrassa és una de les tres torres de distribució d'aigües protegides que resten dempeus a la nostra ciutat, juntament amb la de les Quatre Cantonades i la de la plaça del Doctor Robert.

 Torre de La Mina Pública d'aigües de Terrassa del carrer de Vallhonrat.
Foto, AF Jordi Plana.

Aquesta torre de distribució d'aigua es tracta d'una construcció de planta quadrada, adossada per dues de les seves cares a un habitatge entre mitgeres situat a la cantonada del carrer de Vallhonrat i el carrer del Col·legi i que supera en altura a les construccions que la envolten. La torre va ser bastida amb maó i recentment ha estat restaurada arrebossant les seves quatre cares doncs els maons estaven a la vista. La teulada a quatre aigües presenta una esfera al seu vèrtex i un ràfec sobresortint o amb voladís. Les obertures que presenta, són en arc de mig punt, amb una a cada cara de la torre a la part superior, simulant un campanar.

 Torre de distribució d'aigua, façana del carrer de Vallhonrat.
Foto, AF Jordi Plana.

Les torres de distribució d'aigua construïdes per la Mina Pública d'Aigües de Terrassa tenien dues funcions, repartir l'aigua en diferents ramals, per això sovint eren situades a les cantonades dels carrers i donar la pressió suficient a l'aigua perquè aquesta pogués arribar als dipòsits de les cases del seu entorn. La pressió la donava l'altura de la torre i la distribució es feia gràcies a un dispositiu anomenat plomer. El plomer era una dipòsit d'aigua amb dos o més orificis calibrats a la base, gràcies als daus o galets que controlen el cabal que passa per l'orifici, connectats cadascun a un tub de plom que, distribueix de forma constant l'aigua als diferents ramals que partien de la torre.


Detall d'un plomer amb 20 sortides que distribueixen una ploma
d'aigua cadascuna. Font: Les Torres d'Aigua a Terrassa ( Joan
Manel Oller - Francesc J. Suárez - Joaquim Verdaguer ).

A la fotografia anterior podem observar un repartidor d'una torre de distribució que repartia l'aigua a 20 tubs de plom, per tant a 20 ramals que portaven l'aigua a 20 cases properes a la torre. Per calibrar els daus o galets dels orificis dels plomers o repartidors s'utilitzaven les galgues, peces cilíndriques de diàmetre determinat per les autoritats municipals que donen un flux d'aigua mesurat en plomes. En el cas de Terrassa una ploma equivalia a un cabal de 2000 litres d'aigua diaris, 1/2 ploma a un cabal de 1000 litres diaris, 1/4 de ploma a un cabal de 500 litres diaris i 1/8 a 250 litres diaris.

Detall de la Torre de l'aigua del carrer de Vallhonrat vista des del 
carrer del Col·legi ( la darrera en funcionament a Terrassa)
Foto, AF Jordi Plana.

Mina Pública d'Aigües de Terrassa, fundada l'any  va construir a partir de la segona meitat del segle XIX trenta repartidors i vint-i-tres els va situar en torres d'aigua i a finals del segle XIX subministraven l'aigua a 800 abonats. D'aquestes vint-i-tres torres l'any 2005 només quedaven 8 i fora de les tres que estan catalogades, les cinc restants en molt mal estat com la de la cantonada dels carrers Arquimedes i de Martín Díez, núm 22.

La torre de l'aigua del carrer de Vallhonrat va ser bastida l'últim terç del segle XIX, s'atribueix a l'arquitecte Joan Baptista Feu i Puig. Està catalogada com a bé cultural d'interès local (obra popular). Identificador, IPAC 28064. La torre va ser restaurada recentment.

Detall del coronament de la Torre de l'Aigua del carrer de Vallhonrat.
Foto, AF Jordi Plana.

Fitxa de la Mina Pública d'Aigües de Terrassa de l'any 1920

Construcció: Darrer terç del segle XIX.
Catalogada com a bé d'interès local.

Arquitecte: Joan Batista Feu i Puig.

Cabal subministrat: 47,5 metres cúbics diaris l'any 1920.

Situació: Façana particular (Carrer de Vallhonrat, núm 2).

Porta: De ferro, baixa i estreta.

Escala interior: En bones condicions.

Plataforma interior: La dels peus en bones condicions.

Plomer: Estret per fer-ne el manteniment.

Estat: Tot i que és de coure, es troba en bon estat, però presenta incrustacions de calça i molsa.

Problemes: Pèrdues d'aigua, abans de ser restaurada

Situació: Cantonada entre els carrers de Vallhonrat, núm 2 i del Col·legi, núm 40.


Fonts consultades:

Les Torres d'Aigua a Terrassa. Autors: Joan Manel Oller i Foixench, Francesc J. Suárez Fernández i Joaquim Verdager i Caballé. Col·lecció Aigua Viva. Editat pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa i Fundació Privada Mina Aigües de Terrassa. Dipòsit legal: Març de 2006 - B-13.716-06. ISBN: 84-932184-3-X.

GL 41º 33' 31'' N - 2º 00' 41'' E. TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada