Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 10 d’abril de 2017

FUNDACIÓ BUSQUETS

La Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül, coneguda popularment com a Fundació Busquets, és un centre residencial educatiu, vinculat a les Filles de la Caritat. Està situada al carrer Doctor Cabanes núm 27 del Districte I de Terrassa i comparteix mitgera amb el Palau Episcopal. La fundació és va constituir l'any 1901 amb l'objectiu d'atendre menors amb risc d'exclusió social.

 Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici de la fundació és d'estil historicista, va ser bastit per l'arquitecte Lluïs Muncunill i Parellada a l'inici del segle XX, la seva inauguració va ser l'any 1908 durant el mandat de l'alcalde de Terrassa, Joan Vallhonrat i Prat (1/01/1906 - 6/03/1909). La construcció consta de dos cossos de planta rectangular. L'edifici principal està format per un semisoterrani, planta baixa i un pis. La façana principal (nord) presenta una composició simètrica que, té el centre a la porta d'accés en arc de mig punt amb tres arquivoltes i guardapols. La planta baixa de la façana principal presenta vuit grans finestres en arc de mig punt i una arquivolta, agrupades de quatre en quatre a banda i banda de la porta que presenta quatre graons. Una línia d'imposta amb dentellons delimita la separació entre les dues plantes. La façana del pis presenta 9 finestres en arc de mig punt, mes petites que les de la planta baixa i amb una arquivolta. Les façanes i els arcs de les obertures són de maó vist, llis i senzill. La façana lateral segueix el mateix esquema que la façana principal, però més senzilla i afegeix les finestres del semisoterrani. La façana està coronada per una cornisa recta amb dentellons. La testera del cos principal està coronada per una cornisa circular i la teulada és de volta catalana..

 Façana principal de la Fundació Busquets. AF Jordi Plana.

Façana oest de la Fundació Busquets. Foto AF Jordi Plana.

La Fundació Busquets té el seu origen en l'Asil Busquets que fou fundat l'any 1903 gràcies al llegat de l'empresari i polític terrassenc Salvador Busquets i Soler (1839 - 1901). Salvador Busquets a la seva mort va deixar una part de l'herència perquè es creés un centre per acollir els nens de les dones treballadores durant la jornada laboral.

El primer asil va obrir-se el dia 1 de gener de 1903, dos anys després de la mort de S Busquets, sent ubicat al núm 13 del carrer de l'Església, lloc del convent de les Germanes Carmelites de la Caritat i és fan càrrec de l'asil les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, companyia religiosa que s'encarregarà de l'asil fins el dia d'avui.

S Busquets va designar un patronat format per persones significatives de la ciutat de Terrassa per tal d'executar la seva obra filantròpica. El mes d'octubre de l'any 1906 el Patronat compra els terrenys situats entre els carrers Cisterna, de Vinyals i Dr Cabanes i encarreguen la construcció del nou edifici de l'Asil Busquets a l'arquitecte de moda d'aquell principi del segle XX, Lluís Muncunill i Parellada. El nou edifici és inaugurat el 24 d'abril de l'any 1908.

Accés principal a la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül.
Foto, AF Jordi Plana. 

L'any 1948 l'edifici va ser ampliat amb un altre edifici rectangular que dóna al carrer de Vinyals i que constitueix la façana est de la seu de la Fundació de Busquets.

 Façana est de la Fundació Busquets. Foto AF Jordi Plana.
El nou edifici va ser inaugurat l'any 1949 durant el mandat de l'alcalde de Terrassa Alfons Vallhonrat i Catà (24/02/1947 - 18/02/1952). L'edifici consta de planta baixa i tres pisos i amb l'accés pel carrer de Vinyals. L'edifici era conegut com a pavelló Alfonso Sala. A la façana nord d'aquest nou pavelló i sobre la porta d'accés hi ha una imatge de Sant Vicenç de Paül, bastida per l'escultor Cèsar Cabanes (1949). La imatge representa al sant acompanyat de dos infants un al seu costat i l'altre portat en braços.

Escultura de Sant Vicenç de Paül, obra de l'escultor Cèsar Cabanes.
Fundació Busquets. Foto, AF Jordi Plana.

L'any 1951 l'Asil Busquets es converteix en fundació, amb el nom de Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül. Des dels seus orígens la fundació acollia infants i donava residència i menjador a dones obreres de la ciutat. Actualment és un centre col·laborador de la Direcció General d'Atenció al Menor de la Generalitat de Catalunya, encarregant-se de 35 menors als que dóna educació integral.

L'obra social de la fundació consisteix en donar serveis d'acollida, de dutxes, de rober i també té un magatzem d'aliments i dues llars compartides.

 Detall d'un dels racons del pati de la Fundació Busquets.
Foto, AF Jordi Plana.

Bust de Salvador Busquets i Soler (1839 - 1901), situat als jardins de
la fundació. Foto, AF Jordi Plana.

L'any 1951 l'Asil Busquets es constitueix en  una fundació, la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül. La institució centenària de Salvador Busquets i Soler, home de profundes conviccions religioses i molt influït pel Papa Lleó XIII, seguirà exercint la seva activitat social fins els nostres dies i el seu Patronat jugarà un paper important en la recuperació del bisbat de Terrassa que va desaparèixer l'any 714 i es va recuperar l'any 2004. Cal tenir present que el nou Palau Episcopal del bisbat de Terrassa serà construït en el terrenys de la fundació i al costat de l'edifici bastit per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.

Un dels encerts de Salvador Busquets va ser la designació d'un patronat per gestionar el seu llegat, doncs Salvador no va veure la col·locació de la primera pedra del que seria l'Asil Busquets, doncs va morir l'any 1901 i no seria fins el dia 1 de gener de 1903 que van arribat a Terrassa les primeres Filles de la Caritat per fer-se càrrec del llegat de Salvador Busquets.

 Façana nord de l'edifici de la fundació construït durant els anys
1948 i 1949, al costat del primer edifici de l'arquitecte Lluïs
Muncunill i Parellada. Foto, AF Jordi Plana.

La fundació va rebre l'any 2014 la Creu de Sant Jordi, atorgada per la Generalitat de Catalunya per la seva tasca en l'atenció als menors, els adults i les famílies en risc d'exclusió social, per la seva meritòria dedicació des de Terrassa, a les persones des del punt de vista assistencial i educatiu, i per la tasca de sensibilització col·lectiva en favor d'una societat més solidària.

 Edifici de la Fundació Busquets bastit per l'arquitecte Lluís Muncunill
i Parellada l'any 1908 (l'ombra sobre la façana  correspon a la torre
 de l'Escola Pia de Terrassa). Foto AF Jordi Plana.

L'edifici de la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül està protegit com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC, 28079. Estil arquitectònic: Historicisme. Arquitecte: Lluís Muncunill i Parellada. Any de construcció: 1908.

Fitxa del Catàleg d'Edificis d'Interès Històric i Artístic del Terme Municipal de Terrassa

Fundació Busquets

 Fitxa de l'edifici de la Fundació Busquets (Catàleg d'edificis històrics del
terme municipal de Terrassa). Font, Arxiu Municipal de Terrassa.

Vista aèria de la Fundació Busquets la L correspon a l'edifici bastit
per Lluís Muncunill (1908)i el que presenta la teulada a dues aigües
és el que va ser construït l'any 1948. Foto, AF Jordi Plana.

GL 41º 33' 33'' N - 2º 00' 32'' E. Terrassa 

Visitada la Fundació Busquets, sortim del pati, passem per davant de la façana oest del Palau Episcopal i caminem uns metres pel carrer del Doctor Cabanes en direcció a la Rambla d'Ègara fins arribar a la casa Pere Segués, aquesta està situada a la cantonada del carrer Dr Cabanes i carrer de Vinyals...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada