Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 18 d’abril de 2017

CARRER DE VINYALS

El carrer de Vinyals té el seu inici a la plaça Clavé (Nord) i acaba a la carretera de Montcada (Sud) i forma cruïlles amb els carrers de Vallhonrat i del Doctor Cabanes. A mitjans del segle XIX tot el carrer formava part del llit de la Riera del Palau i els terrenys que avui ocupa eren de la casa Vinyals, d'aquí ve el seu nom. És un dels primers carrers de la ciutat de Terrassa que va començar-se a urbanitzar fora de les muralles. 
Les muralles de la ciutat que, des del carrer de la Cisterna, passaven per darrera dels patis de les cases del Portal de Sant Roc, al nord del carrer de Vinyals.

Carrer de Vinyals (Nord), a l'esquerra l'edifici construït sobre el terreny
de l'antiga estació dels FGC. Foto AF Jordi Plana.

Portal de Sant Roc. Foto, AF Jordi Plana.

El portal de Sant Roc va ser enderrocat l'any 1881 amb la nova urbanització del carrer Major.

Portal de Sant Roc, dibuix de Mateu Avellaneda. Font, Sala Mateu
Avellaneda de la Casa Museu Alegre de Sagrera.

El dia 1 de desembre de l'any 1873, l'Ajuntament de Terrassa, presidit per l'alcalde Jaume Vallhonrat i Rovira (01/01/1869 - 2/01/1876) prohibí la matança de porcs per les places i els carrers de la ciutat, i els que volguessin fer-ho haurien d'anar al clos de l'antiga foneria del carrer de Vinyals, que fou llogat per l'ajuntament als seus propietaris Josep i Aureli Vinyals per un preu de 80 ptes anuals. Aquest fet va donar vida al carrer que amb el temps seria urbanitzat. El dia 14 de juny de l'any 1900 el Ple de l'Ajuntament de Terrassa presidit per l'alcalde Josep Ventalló i Vintró (12/04/1900 - 19/03/1901), aprovà el projecte de reforma del del carrer de Vinyals. Les obres van començar tot enderrocant una casa de planta baixa i pis que hi havia a la part dreta del carrer (Nord), coneguda per Ca l'Esquius, així és va recular l'entrada del carrer, deixant un espai a l'entrada del Portal de Sant Roc que donarà lloc a la Plaça Clavé i a la construcció de l'estació dels FGC, inaugurda l'any 1921 i es va donar una major amplària al carrer de Vinyals.

 Antiga estació dels FGC a Terrassa (anys 20). Enderrocada l'any 1988
en construir la nova estació soterrada. Font: Fons Ragón-Amat.

Avui dia l'espai de l'estació està ocupat per un gran edifici de serveis i habitatges que ocupa una illa situada entre els carrers de Vinyals (Est), Doctor Cabanes (Sud), Rambla d'Ègara (Oest) i Plaça Clavé (Nord). El resultat del soterrament de la línia dels FGC fou la reordenació urbanística de la zona sud de la Rambla d'Ègara, la creació de nous espais públics com el Parc dels Catalans i la reordenació de la Plaça Clavé. Aquestes obres van ser aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa, presidit per l'alcalde Manuel Royes i Vila (20/04/1979 - 12/04/2002) i van canviar la fotografia de Terrassa en la seva entrada per la C58, tot donant a la Ciutat la imatge de modernitat i lluminositat molt allunyada d'aquella Terrassa lloada per Pere Antoni Ventalló i Vintró en La Ciutat del Fum.

 Nou edifici que ocupa els terrenys de l'antiga estació dels FGC
(estació dels "Catalans") Foto, AF Jordi Plana.

Deixem el Portal de Sant Roc i caminem pel carrer de Vinyals en direcció sud, a la nostra esquerra deixem la Delegació de l'Agència Tributaria de Terrassa, seguim passejant, just a la mateixa vorera i a la cantonada amb el carrer del Doctor Cabanes, arribem a la Casa Pere Segués i Donadeu, la casa encarregada per Pere Segués a l'arquitecte Ignasi Escudé i Gibert l'any 1942, està protegida com a bé cultural d'interès local. Identificador IPAC 28144.

 Façana de la Casa Pere Segués del carrer de Vinyals núm 35.
Foto, AF Jordi Plana.

Travessem el carre del Dr Cabanes i just a la cruïlla d'aquest carrer amb el carrer de la Cisterna hi ha l'entrada a la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül, fundació que deu la seva existència a l'industrial terrassenc Salvador Busquets i Soler

Detall de la porta d'accés principal a la Fundació Busquets, Doctor
Cabanes núm 27. Foto, AF Jordi Plana.

Sense deixar la vorera i en direcció sud ens topem amb el Palau Episcopal del Bisbat de Terrassa, obra de l'arquitecte terrassenc Jan Baca i Pericot, l'edifici conegut com la Cúria Diocesana del bisbat de Terrassa fou inaugurat el dissabte 11 de desembre de 2010, durant el mandat de l'alcalde de Terrassa Pere Navarro i Morera (13/04/2002 - 30/11/2012).

Palau Episcopal del bisbat de Terrassa, façana del carrer de Vinyals.
Foto, AF Jordi Plana.

Just davant del Palau Episcopal i limitat pels carrers del Doctor de Cabanes, Rambla d'Ègara, Vinyals i Vallonrat hi ha el Parc dels Catalans, aquest ocupa una extensió de 10.000 metres quadrats, fou inaugurat el mes de maig de l'any 1995 per l'alcalde de Terrassa Manuel Royes i Vila. El Parc ocupa part de l'espai alliberat pel soterrament de les vies de la línia ferroviària Barcelona-Terrassa dels FGC.

Parc dels Catalans. Foto, AF Jordi Plana.

Al costat del Palau Episcopal de Terrassa hi fa l'edifici de la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül construït l'any 1948 per ampliar les instal·lacions ubicades a l'edifici bastit per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1908. Aquest segon edifici té l'entrada principal i la façana lateral situades al carrer de Vinyals.

Fundació Busquets, entrada pel carrer de Vinyals. Foto, AF Jordi Plana.

Detall de la façana de la Fundació Busquets (carrer de Vinyals)
Edifici inaugurat l'any 1949.

 D'esquerra a dreta: Palau Episcopal (bastit per l'arquitecte Jan Baca i
Pericot, 2010), pati de la fundació Busquets i al fons edifici de 
l'Escola Pia(bastit per l'arquitecte Francesc Daniel Molina i
Casamajó, 1864) i ampliació de la Fundació Busquets, 1948.
Fot, AF Jordi Plana.

Seguim caminant en direcció sud per la vorera esquera que segueix el Parc dels Catalans i ens dirigim a l'entrada sud del carrer de Vinyals, la que té el seu inici a la carretera de Montcada. A l'extrem sud del carrer hi passa la carretera de Montcada i per aquest extrem entren els vehicles que van cap el Portal de Sant Roc. A finals del segle XIX davant de l'entrada del carrer de Vinyals i situat a la carretera de Montcada hi havia l'Escorxador, que fou inaugurat l'any 1875 i avui dia els seus terrenys alberguen l'estació d'Autobusos Interurbans de Terrassa. L'any 1900 el carrer de Vinyals tenia 27 cases a la dreta, venint de la carretera de Martorell i cinc a l'esquerra, entre aquestes últimes L'Hostal del Fum.

Detall d'una de les naus per esquarterar garrins de l'antic escorxador
de Terrassa. Font Arxiu Municipal de Terrassa.

A l'entrada sud del carrer de Vinyals i fent cantonada amb la carretera de Montcada hi ha el restaurant de L'Hostal del Fum que va construir-se l'any 1878, (tot i que ja oferia els seus serveis l'any 1872) segons plànol presentat a l'Ajuntament de Terrassa aquest mateix any. El restaurant fou obert per donar serveis als traginers que portaven mercaderies a la ciutat de Terrassa.

 Restaurant L'Hostal del Fum, cantonada carretera de Montcada
amb el carrer de Vinyals. Foto, AF Jordi Plana.


Final del carrer, cantonada Vinyals - Carretera de Montcada
 
GL 41º 33' 25,47'' N - 2º 00' 30'' E. TERRASSA

Inici del carrer, cantonada Vinyals - Portal de Sant Roc

GL 41º 33' 38,7'' N - 2º 00' 29,64'' E. TERRASSA
  
Deixem el carrer de Vinyals i tot passejant ens dirigim a la Torre de l'aigua del carrer de Vallhonrat, una de les tres torres que han quedat a la nostra ciutat i que tenien la funció de donar la pressió suficient a l'aigua de boca per arribar als habitatges dels diferents barris terrassencs...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada