Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 11 d’abril de 2017

CASA PERE SEGUÉS I DONADEU

La Casa Pere Segués és un edifici entre mitgeres, situat a la cantonada entre els carrers del Doctor Cabanes i de Vinyals, del Districte I de Terrassa. L'edifici de planta rectangular consta de semisoterrani, planta baixa i pis. Presenta una coberta a quatre aigües de teula àrab. L'edifici segueix el corrent del Noucentisme català.

Casa Pere Segués, carrer de Vinyals núm 35.

Les façanes són simètriques i s'alcen sobre un sòcol de pedra que emmarca les finestres rectangulars del semisoterran. La façana de la planta baixa del carrer de Vinyals presenta quatre obertures que corresponen a una porta i a tres finestres decorades amb motllures de terra cuita i la resta estucada de color rosat, una línia d'imposta de terra cuita marca la separació entre la planta baixa i el pis. A la façana del pis observem quatre finestres, les dues centrals donen a un balcó amb llossada rectangular, perfil seguint la línia d'imposta i barana de ferro forjat.

Detall de la porta del carrer de Vinyals amb la dovella central de terra
cuita. Foto, AF Jordi Plana.

Les quatre finestres presenten guardapols de terra cuita i les dues dels extrems destaquen per les seves baranes de gelosia ceràmica, la façana està rematada per una línia d'imposta molt prima, per sobre 17 respiralls circulars i una cornisa ceràmica molt treballada.

La façana del carrer Doctor cabanes presenta una estructura similar a l'altra façana amb el que fa referència a les finestres, línies d'imposta i cornisa. Aquesta façana conté la porta principal en arc de mig punt i amb dovelles de pedra i seguint la tipologia del mas. Damunt de la porta i en el pis trobem cinc finestres en arcs de mig punt i disposades en galeria. 

Detall de la façana de la Casa Pere Segués del carrer Dr Cabanes.
Foto, AF Jordi Plana.

Detall de la porta principal i de les finestres disposades com a galeria.
Foto, AF Jordi Plana.

A la façana posterior i a nivell del pis hi ha una llotja que te tot el seu perfil construït amb terra cuita.

  Detall de la llotja de la Casa Pere Segués.
  
Detall de la gelosia ceràmica d'una de les finestres. Foto, AF Jordi Plana


Per damunt del pis hi ha un cos central rectangular més petit que també presenta finestres en arc de mig punt i amb la teulada a quatre aigües.

Vista aèria de la Casa Pere Segués. Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Pere Segués (Pere Segués, propietari de la fàbrica de teules i totxos Segués, Donadeu i Cª), és un edifici residencial, protegit com a bé cultural d'interès local, va ser bastit per l'arquitecte terrassenc Ignasi Escudé i Gibert l'any 1942. Identificador: IPAC 28144

GL 41º 33' 35'' N - 2º 00' 30'' E. TERRASSA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada