Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 30 d’agost de 2016

MASIA MARCET

Deixem l'ermita del Sagrat Cor de Jesús, baixem les escaletes que donen accés al turó i caminem 50 metres per l'avinguda de Can Boada del Pi (que té aquest nom per la Masia de Can Boada i pel Pi que hi havia al costat de l'ermita) i ens trobem a la dreta amb la Masia Marcet. Per tant Can Marcet és una masia situada avui dia dins de la trama urbana del barri de Can Boada del Pi de Terrassa.

La masia és un edifici aïllat que va ser construït al costat del mas de Can Boada del Pi quan aquest ja no tenia les condicions i les comoditats que volien els propietaris de Can Boada en la primera dècada del Segle XX. Els propietaris residirien durant un temps a la Masia Marcet i els masovers ho farien a l'antic mas de Can Boada. Amb el temps els propietaris de les dues masies fixarien la residència al centre de la ciutat i la Masia Marcet començaria a deteriorar-se mentre els terrenys agrícoles del voltant eren urbanitzats.

 Masia Marcet. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici és de planta quadrada i consta de planta baixa i pis. La planta baixa presenta tres obertures, la porta en arc rebaixat i dos gran finestres geminades amb reixes de ferro forjat a banda i banda de la porta central. La façana principal té un porxo format per dos balcons i una terrassa central, el porxo avui apuntalat, està sostingut per dues columnes de fosa. 

Detall de la façana de la primera planta. Foto, AF Jordi Plana.

La construcció és de maó i està estucada de color blanc, presenta una cornisa acabada amb cantells arrodonits i ornamentació molt senzilla, els elements decoratius de la masia es limiten a la cornisa i a les llindes de les obertures, la terrassa del primer pis presenta una barana de ferro forjat sostinguda per pilastres d'obra. La coberta de la masia és a dues aigües i és l'únic element que ha estat reparat.

Ubicació de la Masia Marcet, la Masia de Can Boada i l'ermita
del Sagrat Cor de Jesús. Foto, Google Earth

A la façana principal i per sobre de la finestra central del pis, hi ha un medalló noucentista amb un relleu del Sagrat Cor i per sobre del medalló el nom de la masia "Masia Marcet". La Masia Marcet i l'antiga masia de Can Boada, propietat de la família Carbonell i Marcet, actualment estan deshabitades i serveixen de magatzem i garatge de la empresa constructora  Copcisa.

 Masia Marcet. Foto, AF Jordi Plana.

La Masia Marcet fou encarregada per la família Marcet, propietària de la masia de Can Boada a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, segons projecte de l'any 1910, és d'estil noucentista i d'inspiració barroca. Està protegida com a bé d'interès local, identificador: IPAC 28257.

GL 41º 34' 17'' N - 1º 59'' 52'' E. TERRASSA

Deixem la Masia Marcet, caminem 15 m per la vorera dreta de l'avinguda de Can Boada del Pi i ens situem davant la tanca de la masia de Can Boada...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA    

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada