Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 15 d’agost de 2016

CASES SOLER BOHIGAS

Deixem la Casa Soteras, antic Banc de Terrassa i ara convertit en habitatges i ens situem davant de les cases Soler Bohigas que comparteixen mitgera amb la Casa Soteras. Les dues cases bessones comparteixen la mateixa façana i presenten un petit pati davanter com les cases angleses.

Cases Soler Bohigas c/Sant Jaume, núm 22 i 24.
Foto, AF Jordi Plana.

Les cases Soler Bohigas estan situades en el carrer de Sant Jaume núm 22 i núm 24. La façana d'aquests dos edificis estan reculades en relació a la façana de la Casa Soteras (antic Banc de Terrassa), aquest espai està ocupat per dos petits patis dels que destaca la tanca de maó i reixa de ferro forjat.

Detall de la reixa de la tanca del pati davanter. Foto, AF Jordi Plana.
  
De les dues cases Soler Bohigas destaquen les façanes posteriors que presenten dos cossos amb teulades a dues aigües amb molta inclinació, de fusta i vidra, que estan obertes als jardins de les dues dues cases bessones com pot apreciar-se en la fotografia aèria següent de Google Earth.

Imatge aèria de les façanes posteriors de les cases Soler Bohigas.
Font, Google Earth.

Les cases de planta rectangular, consten de soterrani, planta baixa, principal, pis i un jardí posterior. Les façanes són de maó vist i els brancals i llindes de les obertures de pedra. Les teulades són de teula àrab, a dues aigües amb una claraboia cadascuna situada en un extrem del centre de la teulada.

Detall de les plantes baixes. Foto, AF Jordi Plana.

A la planta baixa, damunt del soterrani, trobem les dues portes d'accés als dos habitatges, a banda i banda d'aquestes dues finestres rectangulars amb els brancals de pedra motllurats i les llindes i els laterals també de pedra a les portes d'accés. L'esquema de les obertures es repeteix a la planta baixa i el principal: composició vertical de portes finestres fetes de pedra tallada en carreus i trencaaigües neogòtics a les finestres del principal i del primer pis. Una línia d'imposta de pedra motllurada i amb motius florals, compartida per les dues cases bessones, separa la façana dels principals i dels primers pisos.

Detall de la línia d'imposta i dels trencaaigües neogòtics de les
finestres. Foto, AF Jordi Plana.

Detall del fanal de la tanca de ferro forjat. Foto, AF Jordi Plana.
En la façana del pis cada casa presenta tres finestres en arc escarser separades per columnes trilobulades de pedra amb capitells florals i trencaaigües neogòtics. Les tres finestres de cada pis estan emmarcades per dues línies d'imposta. Els edificis estan coronats per una cornisa de pedra motllurada en voladís, sostinguda per 12 mènsules de pedra, les finestres del principal i del pis presenten guardapols de pedra.

Detall de les finestres del pis i de la cornisa. Foto, AF Jordi Plana.

Les cases Soler Bohigas estan protegides com a bé cultural d'interès local (Identificador: IPAC 28121), es troben al carrer de Sant Jaume, núm 22 i núm 24. D'estil arquitectònic historicista, van ser bastides per l'arquitecte Rafael Puig i Puig l'any 1893. Rafael Puig i Puig, també va bastir la casa Bonaventura Marcet del carrer Sant Pere, núm 27.


GL 41º 33' 44'' N - 2º 00' 55'' E. TERRASSA

Deixem el carrer de Sant Jaume, caminem per la plaça del Dr Robert, aprofitem per beure una mica d'aigua, travessem el Pont del Passeig, caminem per l'avinguda Jacquard fins arribar a la carretera de Castellar que ens portarà al monument de la Dona Treballadora...

 TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada