Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 5 de juny de 2016

CASA MONET

Entre les cases Duran i Sanmartí de la banda sud del Passeig del Comte d'Ègara hi ha la Casa Monet, que forma part del conjunt de 8 cases del conjunt protegit com bé cultural d'interès local que van del núm 8 al 26, en aquest conjunt de cases també podem incloure la Casa Benito Badrinas situada en els núm 2 - 4 del Passeig del Comte d'Ègara. Per casualitats de l'atzar constructiu, aquest conjunt de cases està limitat a banda i banda per dos edificis de pisos construïts en els últims anys del segle XX.

Casa Monet, Passeig del Comte d'Ègara núm 22. Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Monet és un edifici entre mitgeres, de planta rectangular format per planta baixa, primer pis, segon pis i golfes, l'edifici forma part d'un conjunt de cases que a principis del segle XIX i principis del segle XX foren la residència de part de la burgesia terrassenca relacionada amb la indústria tèxtil, En aquest eix fixaren la residència famílies com els Duran, Sala, Badrinas, Sanmartí, Comerma, Aymerych...

La planta baixa presenta quatre obertures rectangulars que corresponen a tres finestres i la porta d'accés. Els brancals i la llinda de les obertures són de pedra, les finestres tenen reixes de ferro forjat molt treballades. La porta d'accés és de ferro forjat amb vidriera. La façana és d'arrebossat imitant carreus. La part inferior està acabada amb un sòcol de pedra.


 Façana de la primera planta, segona planta i de les golfes.
Foto, AF Jordi Plana Nieto

La primera planta presenta tres obertures rectangulars que donen accés a un balcó que uneix les tres finestres. Les obertures amb brancals i llinda de color vermell. Sobre les llindes un guardapols ceràmic també vermell decorat amb motius vegetals determina un frontó decorat amb motius florals. El balcó central té una llossada rectangular que el seu perfil te la continuïtat en la línia d'imposta que separa la façana de la planta baixa de la façana del primer pis. El balcó té una barana de ferro forjat molt treballada. Quatre mènsules sostenen la llossada del balcó. Les finestres tenen porticons de fusta que permeten regular l'entrada de llum. La façana està estucada tant al primer pis com al segon i a la façana de les golfes.


Detall d'una de les finestres del primer pis. Foto AF Jordi Plana.

El segon pis té quatre obertures rectangulars més petites, les dues centrals unides pel mateix balcó i les altres dues amb un balcó cadascuna. Sobre la llinda de cada finestra hi ha un guardapols ceràmic de color vermell. Els tres balcons presenten llossades rectangulars motllurades de la mateixa amplada que la línia d'imposta que separa la primera planta de la segona. Els balcons tenen baranes de ferro forjat i estan sostinguts per dues mènsules, també de color vermelll. Les finestres tenen porticons de fusta per regular l'entrada de llum.

 Detall del guardapols d'una finestra del segon pis i del ràfec.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana de les golfes té quatre obertures rectangulars amb els cantells bisellats i pintades de color vermell que tenen l'altura que va de la línia d'imposta a la cornisa. La façana està coronada per una cornisa recta sobre la que una sèrie de permòdols sostenen el ràfec de la teulada. Dues canalitzacions recullen l'aigua de la teulada, a dues aigües i baixen per la façana. Darrera la casa hi ha el jardí i tres portes de pàrquing que donen al carrer Sant Jaume. 


Vista aèria de les cases: Badrinas, Sanmartí, Monet i Duran.
Font Google Earth.

Conjunt de cases protegides de la façana sud del Passeig Compte
d'Ègara. 

La casa Monet és d'estil eclèctic, va ser reformada durant els anys 40 del segle XX i en els últims anys s'ha rehabilitat tot l'edifici, avui dia la primera planta alberga una delegació del col·legi de metges de Barcelona. Aquest conjunt de cases que es van començar a construir l'últim terç del segle XIX, són de les millors conservades de Terrassa, possiblement perquè mai han perdut el seu ús residencial.

GL 41º 33' 46,32'' N - 2º 00' 57,27'' E. TERRASSA.

Baixem la vorera travessem el carrer, pugem unes escales i accedim al passeig central, arbrat i enjardinat, caminem en direcció a la plaça del Dr Robert i ens assentem davant dels brolladors situats entre el Passeig Comte d'Ègara i la plaça del Dr Robert...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada