Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 5 de juny de 2016

CASA DURAN

Seguim a la mateixa vorera del Passeig del Comte d'Ègara i caminem en direcció a la plaça del Dr Robert, abans d'arribar a la plaça i en el núm 26 hi ha la Casa Duran. Aquesta casa és un edifici de planta rectangular, format per planta baixa i dos pisos, com totes les cases de la banda sud del passeig que van del núm 2 al núm 26. El Passeig del Comte d'Ègara va començar a urbanitzar-se l'any 1843 en el procés d'expansió de la ciutat que va generar un eixample per sobre de la Font Vella i el carrer de Sant Pere. Durant la dècada dels anys 40 del segle passat, aquesta zona va experimentar un procés de millora urbanística projectat per l'arquitecte Ignasi Escudé y d'enjardinament a càrrec de Jaume Argemí.

En primer terme la Casa Duran, Passeig Comte d'Ègara 26.
Foto, AF Jordi Plana

La façana de la planta baixa presenta quatre obertures rectangulars que corresponen a dues portes i dues finestres. Les finestres estan emmarcades per una motllura de pedra amb angles rectes i trencaaigües també de pedra, la porta central està emmarcada igual que les dues finestres que té a banda i banda. La façana de la planta baixa està folrada de pedra i presenta també sòcol de pedra. Les dues portes són de ferro amb vidrieres de vidre transparent. Les dues finestres presenten reixes de ferro forjat molt ben treballat. Una línia d'imposta de pedra determina la separació entre la façana de la planta baixa i del primer pis, línia d'imposta que té la seva continuïtat en els perfils de les llossades dels tres balcons.

 Detall de la porta del núm 24 bis i dels balcons del primer pis de 
la Casa Duran. Foto, AF Jordi Plana.

Sobre la porta del núm 26, que presenta al centre de la llinda un motiu vegetal, un rectangle emmarcat de carreus i estucat en el seu interior dues finestres circulars que donen llum a l'escala per accedir al primer i segon pis.

 Detall de la porta del núm 26 i la reixa de la finestra de l'esquerra de
la porta   

 Detall de les dues finestres ovalades situades sobre la porta del 
núm 26. Foto, AF Jordi Plana.

La façana del primer pis presenta tres balcons amb barana de balustres de pedra i llossada rectangular. La façana d'aquesta planta és d'estuc, emmarcat per carreus de pedra, a dreta i esquerra, per la línies d'imposta també de pedra i per la cornisa. Les obertures de les portes que donen accés als tres balcons són rectangulars i amb els brancals i la llinda de pedra bisellada en els cantells. El primer pis té un sòcol de pedra de l'altura de les baranes dels balcons. Sobre les finestres un guardapols motlurat i dentat a la base. Uns porticons de fusta regulen l'entrada de llum.

Detall d'un dels balcons del primer pis. Foto, AF Jordi Plana.

El segon pis de la Casa Duran presenta la mateixa composició que el primer pis, però les baranes dels balcons són de ferro forjat i les obertures són en arc de mig punt amb un element ornamental a la part central.

Detall d'un dels balcons del segon pis. Foto, AF Jordi Plana.  

La façana està coronada per una cornisa recta motllurada i sostinguda per una sèrie de permòdols, entre els quals podem observar quatre respiralls rectangulars de gelosia ceràmica. La Casa Duran va ser reformada l'any 1941 per l'arquitecte Ignasi Escudé. Estil: Eclecticisme. Està protegida com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC, 28160. (Element geogràfic: del núm 8 del Passeig Comte d'Ègara al núm 26).


Detall del segon pis i de la cornisa de la Casa Duran.
Foto, AF Jordi Plana.

GL  41º 33' 46'' N - 2º 00' 58'' E. TERRASSA

JOAN DURAN I GELABERT

L'any 1899 Joan Duran inicia la indústria J & M Duran en formar-se la raó social Bosch, Duran i Costa.

L'empresa va evolucionar cap a la fabricació de productes tèxtils d'alta qualitat que van arribar a ser molt preuats.

L'any 1911 l'empresa pren el nom de Bosch & Duran.

La direcció tècnica de l'empresa la portarà Miquel Duran i Gelabert.

L'any 1926 es canvia de nou el nom de la societat que passa a ser: J & M Duran.

La nova societat estarà integrada pels dos germans Joan i Miquel

L'any 1935 pren la direcció de l'empresa el fill de Joan Duran i Gelabert, Josep Mª Duran.

Passada la Guerra civil la família Duran recupera la fàbrica i Miquel Duran i Gelabert ocupa la Gerència de l'empresa tèxtil.

L'any 1941 l'arquitecte Ignasi Escudé, dins d'un projecte ampli de reforma del Passeig Comte d'Ègara, reforma la Casa Duran.

 
Deixem la Casa Duran caminem uns metres en direcció al carrer de la Font Vella i fem unes fotografies a la Casa Monet...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada