Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 25 de juny de 2017

CASA BONAVENTURA BALTÀ

Seguim passejant pel carrer de Sant Antoni de Terrassa per tal de descriure el conjunt unitari d'habitatges unifamiliars d'aquest carrer. Ara ens aturem davant de la Casa Bonaventura Baltà, carrer de Sant Antoni núm 86, uns metres més amunt i a l'altra vorera de la Casa Eusebi Noguera. La Casa Bonaventura Baltà forma part de l'Inventari municipal de Terrassa: I-12 Casa Bonaventura Baltà. Carrer de Sant Antoni, 86. 1902. Lluís Muncunill, arqte.

Detall de la façana dels dos pisos de la Casa Bonaventura Baltà,
carrer de Sant Antoni, núm 86. Terrassa. Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Bonaventura Baltà és un edifici unifamiliar, construït entre mitgeres, de planta rectangular, de l'amplària del casal terrassenc i consta de planta baixa i dos pisos. Els elements constructius més destacats són la façana de composició simètrica amb dues obertures per planta i el paviment hidràulic.

 Detall de la façana de la planta baixa de la Casa Bonaventura Baltà.
Foto, AF Jordi Plana.

A la planta baixa hi ha la porta d'accés situada a la dreta i una finestra situada a l'esquerra. Dels elements arquitectònics i ornamentals de la planta baixa destaquen: els arcs sinuosos i motllurats de la finestra i de la porta, la reixa de ferro de la finestra,  la porta d'accés de ferro i de vidre i les dues mènsules que sostenen la llossada de la balconada del primer pis que també fan la funció de dovella central dels arcs de la porta i la finestra.

Detall de la porta d'accés de la Casa Bonaventura Baltà.
Foto, AF Jordi Plana.

Detall de la porta d'accés i la reixa de la finestra. Foto, AF Jordi Plana.

Dels arcs sinuosos rebaixats formats per tres dovelles, cal destacar els motius florals dels extrems superiors dels brancals i de la dovella central. La façana d'aquesta planta és d'arrebossat imitant carreus i presenta un sòcol d'aplacat de pedra que arriba fins l'ampit de la finestra.

Detall d'una de les mènsules, decorada amb un gira-sol i de l'arc re-
baixat. Foto, AF Jordi Plana.

Al primer pis hi ha una balconada amb dues obertures que repeteixen la mateixa composició de la planta baixa. La llossada de la balconada està sostinguda per dues mènsules amb motius florals: la de l'esquerra presenta un roser i la de la dreta un gira-sol. El balcó presenta una barana de ferro forjat i contorn arrodonit. A banda i banda de la llossada del balcó hi ha una línia d'imposta que marca el forjat entre la planta baixa i el primer pis.

 Detall del balcó del primer pis i de les dues mènsules en les que es
pot apreciar el relleu d'un roser i un gira-sol. Foto, AF Jordi Plana.

El segon pis presenta dues obertures amb el mateix tipus d'arc però sense la mènsula central, obertures que donen accés a dos balcons, amb llossades sostingudes per una mènsula central, la de l'esquerra decorada amb fulles de castanyer i la de la dreta de plataner. La façana del pis principal és d'arrebossat imitant carreus. Els balcons presenten una barana de ferro forjat i de contorn arrodonit.

Detall del balcó dret del segon pis, a la mènsula observem en relleu
unes fulles de plataner. Foto, AF Jordi Plana.

 Detall dels dos balcons del segon pis. Foto, AF Jordi Plana.

Totes les finestres presenten porticons mallorquins de fusta que permeten graduar l'entrada de sol i llum a l'interior. L'edifici està coronat per una cornisa recta, motllurada i amb voladís, sostinguda per quatre mènsules decorades amb motius florals. Entre la cornisa i la línia d'imposta trobem quatre respiralls circulars i amb motius florals i agrupats de dos en dos.

La façana és de maó com tot l'edifici i arrebossada imitant carreus rectangulars. Cal dir que l'edifici i concretament la façana està necessitat d'una urgent restauració, doncs està catalogat, protegit i és una de les obres més singulars de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.

 Detall de la façana del segon pis i de la cornisa. Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Bonaventura Baltà està inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Va ser encarregat per Bonaventura Baltà a l'arquitecte municipal Lluís Muncunil i Parellada, que el va bastir l'any 1902. L'edifici d'estil eclèctic modernista presenta una gran quantitat d'elements ornamentals naturalistes. Avui dia la Casa Bonaventura Baltà alberga la residència geriàtrica "Sagrado Corazón"

Be inventariat, identificador IPAC: 28135

Fitxa de l'Inventari d'Edificis i Elements Arquitectònics d'Interès Documental
de Terrassa, de la Casa Bonaventura Baltà. Font Arxiu Municipal de Terrassa.

 
GL 41º 33' 58'' N - 2º 00' 59" E. TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYA

 Seguirem passejant pel conjunt de residències unifamiliars del carrer de Sant Antoni...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada