Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 11 de juny de 2017

CASA VICENÇ CARNÉ

La Casa Vicenç Carné és un edifici residencial unifamiliar, situat al carrer de Sant Antoni núm 15 del casc antic de Terrassa, està inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La casa va ser bastida per l'arquitecte Antoni Pascual i Carretero, l'any 1904.
Antoni Pasqual i Carretero va néixer a Terrassa l'any 1863 i va morir a Sant Boi del Llobregat el dia set d'octubre de 1925. Arquitecte Català, és considerat com el primer arquitecte Municipal de Sant Boi de Llobregat. Posteriorment ocupà la plaça d'arquitecte municipal del Prat de Llobregat.

 Detall del primer i segon pis de la Casa Vicenç Carné. Carrer de
Sant Antoni, núm 15. Terrassa. Foto, AF Jordi Plana.

Els projectes més importants d'Antoni Pasqual i Carretero a Terrassa són: la Casa Vicenç Carné, la Casa Salvador Carreras, va seguir el projecte de construcció de l'Ajuntament de Terrassa, dissenyat per l'arquitecte municipal Lluís Muncunil i Parellada (cessat injustament pel consistori terrassenc), va projectar el Mercat de la Independència de Terrassa i la Casa Lluís Salvans i Armengol, situada també al carrer de Sant Antoni de Terrassa.

Detall de la planta baixa i del balcó de la Casa Vicenç Carné.
Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Vicenç Carné, és un habitatge entre mitgeres, de l'amplària del casal terrassenc. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos. La façana és de composició simètrica, simple i molt elegant. La planta baixa té dues obertures rectangulars de la mateixa amplària, a l'esquerra la porta d'accés de fusta amb un graó i a la dreta la finestra del quarto de reixa, amb la seva reixa de ferro forjat. La façana d'aquesta planta presenta un sòcol de pedra amb la part superior motllurada. El vestíbul presenta un arrambador de ceràmica típic del modernisme.

 Detall del primer pis de la Casa Vicenç Carné.
Foto, AF Jordi Plana.

Una línia d'imposta motllurada que segueix el perfil de la llossada del bacó, separa la façana de la planta baixa de la façana del primer pis. El balcó d'aquest pis presenta una barana de ferro forjat i una obertura amb llinda, guardapols, brancals i capitells d'inspiració clàssica.Detall dels brancals, capitells, llinda i guardapols de la finestra del
balcó del primer pis. Foto, AF Jordi Plana.

Una segona línia d'imposta motllura separa la façana del primer pis de la façana del segon pis, aquest presenta una finestra geminada, emmarcada per brancals i llinda rectes, amb dos petits balconets amb baranes ferro forjat d'estil modernista. La façana està coronada per una cornisa sostinguda per quatre mènsules d'inspiració clàssica. Per damunt del segon pis hi ha el terrat superior i per sota de la cornisa tres respiralls.

 Detall del segon pis i de la cornisa de la Casa Vicenç Carné
Foto, AF Jordi Plana.

La casa va ser encarregada per Vicente Carné  i Montané (Nom que així consta en el Padró d'habitants de Terrassa de 1910) a l'arquitecte terrassenc Antoni Pasqual i Carretero. Per aquells anys, Vicenç tenia 43  anys, estava casat en segones núpcies amb Carmen Garrofa i Soler i tenia sis fills: Àngela Carné Barceló, Enric Carné Barceló, Vicenç Carné Barceló, Dolors Carné Barceló, Teresa Carné Barceló i Lluís Carné Barceló.

L'edifici és de maó, amb la façana estucada de color salmó. Els elements decoratius de la façana i de l'interior són d'inspiració clàssica i modernista, per tant, la casa bastida per l'arquitecte Antoni Pascual i Carretero l'any 1904, s'enquadre dins de l'estil eclèctic, molt utilitzat en les construccions terrassenques a cavall dels segles XIX i XX.

L'edifici és un bé inventariat, inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Identificador: IPAC, 28134

 GL 41º 33' 51'' N - 2º 01' 00 E. TERRASSA - (VALLÈS OCCIDENTAL) - CATALUNYA

Deixem la Casa Vicenç Carné i passejant ens dirigim a la Casa Lluís Salvans i Armengol situada a l'altra vorera del carrer de Sant Antoni...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada