Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 6 de gener de 2016

CASA JOAN BARATA

En el mateix costat de la casa Armengol i passada la cruïlla amb el carrer de la Palla, caminem unes passes pel carrer de Sant Pere en direcció cap a la placeta de Saragossa i trobem la casa Joan Barata.

L'any 1838, Joan Barata i Guitard decideix construir una casa senyorial a Terrassa situada en els números 32 - 34 del carrer de Sant Pere, casa que seria reformada l'any 1905 per l'arquitecte Lluís Muncunill, tot deixant la façana com la coneixem actualment.

 Façana de la casa Joan Barata. Foto, AF Jordi Plana

El Barata més conegut a la ciutat de Terrassa, va ser en Joan Barata i Quintana, nascut el 14 de maig de 1854 i mort el dia 1 d'agost de 1923, casat amb na Concepció Rocafort que varen tenir sis fills. En Joan Barata, va ser alcalde de Terrassa en dues ocasions: la primera de l' 1 de juliol de 1891 al 15 d'octubre de 1891 i la segona del 24 de desembre de 1891 al 31 de gener de 1892, també va ser diputat a Corts.

 Joan Barata i Quintana

La casa Joan Barata, és un edifici entre mitgeres, format per una planta baixa i dos pisos, la façana presenta una composició vertical. La planta baixa reformada  recentment és d'us comercial, al temps que es feia una divisió horitzontal de la primera i segona planta amb la conseqüent reforma interior d'aquestes plantes per a ús residencial. Aquesta planta és en forma de sòcol i està delimitada per una línia d'imposta.

La primera planta té a la façana quatre obertures, tres d'elles amb balconades amb voladís i baranes de ferro forjat, les obertures en arc carpanell decorades amb motius florals.

El segon pis presenta quatre obertures en arc carpanell, mes petites que les del primer pis i amb porticons de fusta que obren cap a l'exterior.

Casa Joan Barata, vista des del carrer Gaudí. Foto, AF Jordi Plana

La façana, per a mi la més bonica de les cases de Terrassa, a la planta baixa està recoberta de pedra grisa imitant carreus, que substitueixen a l'estucat original que també imitava línies de carreus. La resta, primer i segon pis, és amb esgrafiats de motius florals que es repeteixen tot formant files i columnes, l'estucat és de color beix sobre fons blanc, amb una certa tonalitat verdosa i un fris de rams florals situat sota de la cornisa.

 Balconada del primer pis amb obertura en arc carpanell decorada
amb motius florals i gablets escalonats del coronament.
Foto, AF Jordi Plana.

La casa Joan Barata va ser construïda l'any 1838 per Joan Barata i Guitard, va ser reformada a l'interior i a la façana l'any 1905 per l'arquitecte Lluís Muncunill, qui va seguir aplicant elements modernistes en la reforma: relleus florals a les llindes de les finestres, gablets escalonats en el coronament de l'edifici i els esgrafiats de tota la façana.

En Joan Barata i Guitard va fer construir la seva casa al carrer de Sant Pere sobre un terreny que li corresponien per herència des de l'any 1562, a partir de la construcció de la casa del carrer de Sant Pere, la família Barata, va alternar les estades entre Terrassa, la casa pairal de la Barata (Matadepera) i Barcelona.

La casa Joan Barata està catalogada com a Bé d'interès local (Identificador: IPAC 28116). Estil arquitectònic: Modernisme. Arquitecte de la remodelació: Lluís Muncunill, any 1905.

GL 41º 33' 50'' N - 2º 00' 42'' E. TERRASSA 

Caminem quatre passes i ens situem davant del Casino del Comerç, avui dia tancat i havent perdut part dels seus terrenys víctima de l'especulació urbanística anterior a l'any 2007. El final del Casino del Comerç és un fet que em va deixar un mal sabor de boca en la meva etapa com a regidor de l' ajuntament de Terrassa, seguirem parlant i passejant per Terrassa...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
Jordi Plana i Nieto
Ex-regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada