Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 14 de gener de 2017

LA FONT VELLA

Durant el segle XV els terrenys situats per damunt de l'eixamplament del carrer, en el lloc on trobem avui dia la façana del Centre Social Catòlic es caracteritzaven per una bona disponibilitat d'aigua, procedent del torrent del Salt (un dels més cèntrics de la ciutat). Tenia el seu origen al carrer de Mossèn Pursals, al clot del Pla de l'Estació del Nord. Baixava pel lateral del carre de Sant Leopold, entre aquest i el carrer del Nord, prop del mas Oller, fins arribar a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, per endinsar-se, posteriorment, en un profund rec, d'on prové el nom del carrer del Camí Fondo, en arribar a la placeta de Saragossa, el torrent es dirigia cap el carrer de Sant Pere i, a l'alçada del Círcol Egarenc, saltava cap el que van ser més tard, els jardins de la Casa Alegre de Sagrera fins a trobar l'actual Centre Social Catòlic (eixamplament del carrer de La Font Vella), on recollia les aigües del Puig Novell (lloc on a l'època medieval s'anava a fer la bugada). Seguint el lateral del Centre Social Catòlic, traspassava el vapor Ros i el carrer del Portal Nou per endinsar-se pels terrenys que algun dia serien ocupats pel Vapor Gran; arribava prop de la cruïlla amb el carrer de Sant Genís i el carrer de la Rutlla, al lloc anomenat Rasot on rebia un petit rec procedent del fossar de l'antiga vila de Terrassa o torrent del Palau... (Rieres i Torrents del Terme de Terrassa. Autor, Joaquim Verdaguer i Caballé. Editat per Fundació Mina. Pàg 62 i 63)

Font de La Font Vella, situada a la paret en la que comença 
l'eixamplament del carrer de la Font Vella.
Foto, AF Jordi Plana.

De l'existència d'una font propera al carrer de la Font Vella tenim referències anteriors al 1441 que ja parlen de l'aprofitament de l'aigua d'una font situada a la base del pujol del Puignovell, situat a la cantonada entre el carrer de la Font Vella amb el carrer de Sant Pau, fora de la muralla de la vila de Terrassa. Aquest any 1441, les aigües de la font anomenada pels vilatans el Viver de l'Abeurador, varen ser canalitzades i conduïdes (una part) fins l'interior de la vila de Terrassa, construint-se una font als murs del Castell-Palau, a l'entrada del carrer Cremat, que passaria a anomenar-se la Font Nova, mentre que la situada fora de la muralla va passar a anomenar-se La Font Vella.

Un dels documents més antics, que fa referència a la utilització de l'aigua al voltant del carrer de la Font Vella, és un que es guardava a la Biblioteca Soler i Palet i avui dia a la Biblioteca Central de Terrassa i, que data del 7 de juliol de 1570, aquest comenta: Estant els poblats en malalties contagioses , causant-ho el rentar robes de malalt al rentador del Puignovell i bases de la Fontvella, el consell acorda no deixar rentar a dites basses i que les robes dels malalts, siguin rentades al torrent de Sant Pere i a altres llocs d'aigua corrent.

Font de La Font Vella (carrer de La Font Vella, al costat del Centre
Social Catòlic). Foto, AF Jordi Plana.


En data 29 de gener de 1829 trobem una factura que fa referència a la compra d'una pica per la Font Vella, a càrrec de Marià Vallhonrat, per l'import d' una lliura i 17 sous.

El dia 12 de novembre de l'any 1837 l'industrial terrassenc, Josep Roca va oferir-se per a instal·lar una font al carrer de La Font Vella.

El 23 de febrer de l'any 1860, Magí Solà demanà a l'Ajuntament l'eliminació de la font central de l'extrem de La Font Vella.

En data 26 de juny de 1870 l'Ajuntament de Terrassa presidit per l'alcalde Jaume Vallhonrat i Rovira (01/01/1869 - 02/01/1876), va prendre l'acord de suprimir els abeuradors que quedaven de l'antiga font del Viver dels Abeuradors i es van substituir per una font, que no és la que podem veure avui dia.

A mitjan segle XIX els veïns del carrer de La Font Vella demanaren que es reposés una font al carrer, l'Ajuntament la va instal·lar a la façana de la darrera casa de la Font Vella quan el carrer s'eixampla i al costat del Centre Social Catòlic, ubicació de la font actual. A mitjan del segle XX la font va ser tapiada per motius de salubritat pública.

Font de La Font Vella. Foto, AF Jordi Plana.

El dia 10 de maig de 2003, l'alcalde de Terrassa Pere Navarro i Morera (13/04/2002 - 30/11/2012) inaugurà la nova font, ubicada en el lloc que ocupava l'antiga. La font es va recuperar amb motiu de la celebració del 125è aniversari de la fundació del Centre Social Catòlic. Aquesta entitat egarenca, juntament amb la Mina Pública d'Aigües de Terrassa, va fer donació de la font a la ciutat de Terrassa. La font va ser dissenyada per l'arquitecte Jan Baca i Pericot. La font està formada per una pica cilíndrica de foneria, encapçalada per un semicercle també de foneria amb la inscripció: La Font Vella, la pica és recolza sobre mig cilindre de pedra emmarcat per dos brancals també de pedra. Al costat una placa commemora el fet.

Placa commemorativa de la inauguració de la nova font de La Font
Vella (10/05/2003). Foto, AF Jordi Plana.


GL 41º 33' 46'' N - 2º 00' 46'' E. TERRASSA
  
Fonts consultades:
 
Els Carrers de Terrassa l'Any 1900. Baltasar Ragon (R. de la Galera) Imp Joan Morral-

Serveis d'Aigua a Terressa (Col·lecció Aigua Viva). Joan Manel Oller i Foixench - Francesc J Suárez Fernández - Joaquim Verdaguer i Caballé. Ajuntament de Terrassa i Fundació Mina Aigës de Terrassa.

Torrents del Terme de Terrassa. Autor, Joaquim Verdaguer i Caballé. Editat per Fundació Mina Aigües de Terrassa.


TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada