Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 25 de juliol de 2016

FONT DE LES QUATRE CANTONADES

La Font de les Quatre Cantonades està situada a la base d'una torre de la Mina Pública d'Aigües de Terrassa i a la cruïlla que formen la carretera de Rubí - carretera de Montcada i el carrer Topete, la torre fou construïda entre els segles XIX i XX amb la funció de repartir l'aigua entre els edificis del seu voltant. En un principi la torre estava adossada a un habitatge que feia cantonada entre la carretera de Montcada i la carretera de Rubí, però l'edifici va ser enderrocat i la torre amb la font va quedar al mig de la cruïlla.

 Torre de l'aigua i font de les Quatre Cantonades. Foto, AF Jordi Plana.

La font està situada a la part baixa de la torre, és de cos quadrangular situada damunt d'una base graonada, sobre el broc de la font hi ha un cap de lleó de ferro colat sobre un rectangle de granit. Al costat un porta de ferro permet l'accés a l'interior de la torre.

 Detall de la Font de les Quatre Cantonades. Foto, AF Jordi Plana.

Dues cornises amb dues teulades a tres aigües amb escates ceràmiques policromes determinen la transició de la font quadrangular a la torre superior també quadrangular, aquesta part està dividida amb dos nivells per una línia d'imposta, el nivell superior, de més alçaria té una obertura en arc de ferradura i trencaaigües ceràmic.

 
Cornises i teulades de transició entre les dues parts de la torre.
Foto, AF Jordi Plana.

La Torre de les Aigües de les Quatre Cantonades està coronada per una doble cornisa emmerletada (envoltada de merlets) i coberta de pavelló amb escates de color taronja i verd disposades en files del mateix color alternativament.

 Detall de la cornisa i de la finestra de la torre de les aigües.
Foto, AF Jordi Plana.

A la façana que estava la torre adossada a un edifici, avui enderrocat, façana llisa i arrebossada hi ha una placa que explica el que eren les torres de les aigües, en aquest cas la torre ha estat convertida en un monument que té la funció de font pública.

Detall de la placa explicativa de la façana posterior.
Foto, AF Jordi Plana.

D'aquestes torres de la Mina Pública d'Aigües  de Terrassa hi havia un seguit escampades per tot el casc urbà de la ciutat, ja que l'aigua arribava als habitatges gràcies al principi dels vasos comunicants, però varen ser enderrocades en el moment que la Mina va començar a subministrar l'aigua a pressió, a partir d'aquest moment les torres de les aigües van perdre la seva utilitat. 

  Detall del coronament de la torre de la font de les Quatre Cantondes.
Foto, AF Jordi Plana.

Avui dia de les torres de les aigües només queden dues a la ciutat, la torre nº 6 adossada a la façana de la Clínica del Remei, a la plaça del Doctor Robert i l'altra situada a la cruïlla que formen els carrers del Col·legi i de Vallhonrat, aquesta també està adossada a un edifici.

  Font de les Quatre Cantonades. Terrassa, Foto, AF Jordi Plana.

La torre està catalogada com a bé cultural d'interès local. Identificador IPAC, 28128. Estil arquitectònic: Eclecticisme.

GL 41º 33' 29'' N - 2º 01' 05'' E. TERRASSA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIRLA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada