Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 16 de gener de 2018

CELLER DEL SINDICAT AGRÍCOLA DE TERRASSA

El Celler del Sindicat Agrícola de Terrassa és un conjunt d'edificis situat a la cantonada entre els carrers d'Estanislau Figueres i Colom, amb la façana principal al carrer de Colom núm 27. Aquest conjunt d'edificis, naus industrials, està inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i és situat al barri terrassen de Can Palet. Com a bé inventariat té l'identificador IPAC 28218.
El conjunt d'edificis està format per 5 naus tres d'elles paral·leles al carrer de l'Estanislau Figueres i amb façana principal al carrer de Colom i dues paral·leles al carrer Colom amb façana al carrer d'Estanislau de Figueres. La construcció, d'estil noucentista, fou realitzada entre els anys 1919 i 1920 seguint el projecte de l'arquitecte Francesc Folguera i Grassi.


Detall de la façana principal del Celler del Sindicat Agrícola de
Terrassa, Carrer Colom, núm 99-97. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6182, 14-01-2018)

Les naus del Celler del Sindicat Agrícola de Terrassa estan ordenades en sentit paral·lel i perpendicular tot compartint les mitgeres. Són de planta rectangular amb coberta a dues aigües amb l'excepció de la nau marcada en la següent imatge que és a una vessant. Les cinc cobertes són de teula àrab.

Vista aèria de les cinc naus del Celler del Sindicat Agrícola de Terrassa
Font Google Earth.

La construcció, presenta moltes modificacions, fruit dels diferents usos experimentats amb el pas dels anys, aquestes modificacions són molt acusades a la planta baixa, per altra banda el pis ha mantingut pràcticament el seu aspecte inicial. Els elements arquitectònics més significatius de la façana de la planta baixa del carrer colom són:

La gran portalada de la nau més alta amb els brancals i la llinda de pedra que determinen una obertura rectangular. Per damunt de la llinda de la porta i sobre la dovella central hi ha una fornícula, amb dues pilastres, d'inspiració neoclàssica, de pedra i amb l'arc de mig punt, que alberga una estàtua de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana.

 Detall de la porta d'accés a l'antic Celler. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6209, 14-01-2018)

Fornícula amb l'estàtua de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6202, 14-01-2018)

A la dreta de la porta principal, una porta més petita, dóna accés a la seu de la Fundació Privada Terrassenca Sant Galderic i per sobre de la llinda d'aquesta porta i a la dreta s'obre una finestra amb reixa de ferro molt senzilla.

Detall de la porta d'accés a la Fundació Privada Terrassenca Sant
Galderic. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6204, 14-01-2018)

De la façana del primer pis d'aquesta nau destaquen les sis obertures agrupades per parelles en arc de mig punt i ampits ceràmics compatits cada dues finestres. Per damunt de les finestres observem tres respiralls rectangulars de ceràmica. La façana del pis presenta una composició simètrica coronada per una cornisa de dentellons que és un dels elements arquitectònics més significatius de l'antic Celler del Sindicat Agrícola de Terrassa.

Detall de la façana del primer pis de la nau principal de l'antic Celler.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6205, 14-01-2018)

La façana de la nau més baixa del carrer Colom, núm 97, correspon a una nau que avui alberga un establiment dels supermercats terrassencs Talló a la planta baixa. La façana del pis conserva la disposició dissenyada per l'arquitecte Francesc Folguera i Grassi l'any 1920. Aquesta presenta una disposició simètrica amb tres obertures en arc de mig punt, la central més gran i tancades amb reixes metàl·liques, amb ampits de ceràmica. La façana d'aquesta nau està coronada per una cornisa de dentellons que reprodueix una motllura amb voladís.

  Detall del pis de la nau més baixa amb façana al carrer Colom de 
l'antic Celler. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6197, 14-01-2018)

El Celler del Sindicat Agrícola de Terrassa fou fundat l'any 1920, per una sèrie de vinicultors de les masies de Terrassa que volien disposar d'un celler cooperatiu per elaborar i vendre el vi produït per les seves vinyes, amb l'objectiu d'abastir a la ciutat de Terrassa del seu vi, en un moment d'augment de la demanda, doncs la població experimentava un fort creixement per la puixança del sector tèxtil. El celler podia emmagatzemar 8.000 hectolitres de vi (800.000 litres). L'activitat del sindicat no es centrava només en la producció de vi, també va instal·lar un molí d'oli, un de pinsos i un de farines.

Detall de tot el complex de naus de l'antic Celler del Sindicat Agrí-
cola de Terrassa. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6213, 14-01-2018)

El 1936 el Celler del Sindicat Agrícola de Terrassa va acollir a la Unió de Rabassaires com a Sindicat Agrícola Cooperatiu de Rabassaires. Finalitzada la guerra civil, el franquisme va canviar el nom i passà a dir-se Sindicato Agro Pecuario de la Hermandad de Labradores de Terrassa, amb el temps es simplificà el nom en Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. L'any 1978 l'activitat vitivinícola de la cooperativa va desaparèixer.

De l'antic Celler, al carrer d'Estanislau Figueres encara podem apreciar la façana principal de dues naus i la nova façana del supermercat Talló.

Detall de la façana del supermercat Talló albergat a l'edifici de
l'antic Celler. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6195, 14-01-2018)

Detall de la façana del pis de la nau principal del carrer Estanislau
Figueres. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6190, 14-01-2018)

Els detalls arquitectònics de les naus que donen al carrer d'Estanislau Figueres, són les tres finestres en arc apuntat i les cornises de dentellons d'aquestes naus.

Detall d'una de les cornises de l'antic Celler. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6193, 14-01-2018)

  Detall de la façana de l'antic Celler que dóna al carrer Estanislau
Figueres. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6191, 14-01-2018)

FITXA 

Nom ................................. Celler del Sindicat Agrícola de Terrassa

Adreça ............................. Carrer Colom 97-99 - Estanislau Figueres

Localització ...................... Terrassa (Vallès Occidental)

Estil .................................. Noucentisme

Ús original ........................ Industrial, Celler cooperatiu

Ús actual ....,..................... Comercial, Mercat

Arquitecte ......................... Francesc Folguera i Grassi

Estat de conservació ........ Bo

Protecció .......................... Plans d'ordenació. Bé inventariat

GL   41º 33' 38'' N - 2º 01' 25'' E

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA


TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LAJordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Terrassa 
1987- 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada