Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 28 de maig de 2017

CASA CARLES PAGÈS

La Casa Carles Pagès és un edifici entre mitgeres, situat al carrer del Puig Novell, núm 32 del centre de Terrassa. L'edifici està protegit com a bé cultural d'interès local. Identificador IPAC: 28092. L'ús de l'edifici ha estat el d'habitatge unifamiliar des de la seva construcció fins el dia d'avui.

Casa Carles Pagès, carrer del Puig Novell, núm 32. 
Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Carles Pagès presenta la tipologia  típica del casal terrassenc, està format per un semi-soterrani planta baixa i dos pisos. L'edifici construït exclusivament amb maons, amb façana de maó vist, on els elements ornamentals es deriven únicament de les propietats d'aquest material, segueix la tècnica constructiva emprada per Lluís Muncunill i Parellada a Terrassa, que dins de l'estil modernista utilitza el maó i l'arrebossat, aquest últim en alguns casos per imitar la pedra la ceràmica vidriada com element decoratiu, i utilitzant el ferro, el ciment  i la volta catalana per l'estructura.

La planta baixa de l'edifici presenta dues obertures en arc rebaixat de maó vist, una correspon a la porta d'accés i l'altra a la finestra del quarto de reixa amb una reixa de ferro forjat. La llossada de pedra motllurada del balcó, de l'amplària de la façana, delimita la separació entre la planta baixa i el primer pis. Sota la finestra del quarto de reixa s'obre una finestra més petita que dona llum al semi-soterrani.


Detall de la planta baixa de la Casa Carles Pagès. Foto, AF Jordi
Plana.

Al primer pis dues obertures de grans dimensions donen accés a la balconada amb barana de ferro forjat rectangular i arrodonida en els cantells del passamà. La façana de composició plana és de maó vist.

Detall del balcó del primer pis. Foto, AF Jordi Plana.

A l'últim pis s'obren tres finestres, la central més gran, formant una galeria i separades per un mainell ( el mainell o trencallums és un pilar, semblant a una columna prima que divideix en dos el buit d'una obertura, com ara una porta o una finestra). Les obertures són en arc rebaixat de perfil arrodonit, amb trencaaigües de ceràmica. La façana està coronada per una cornisa doble (motllurada i lleugerament ondulada, amb dos respiralls circulars de ceràmica a la part central), molt típica de les construccions residencials de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.

L'edifici d'estil modernista, destaca per la seva simplicitat i elegància, fou bastit per l'arquitecte Lluís Muncunil i Parellada l'any 1905, segons projecte del 23 de juliol.

Detall del segon pis i la cornisa de la Casa Carles Pagès.
Foto, AF Jordi Plana.

Fitxa de la Casa  Carles Pagès del Catàleg d'Edificis d'Interès Històric Artístic
del Terme Municipal de Terrassa. Font: Arxiu Municipal de Terrassa.

 GL 41º 33' 41'' N - 2º 00' 52'' E. TERRASSA - (VALLÈS OCCIDENTAL) - CATALUNYA


Deixem la Casa Carles Pagès i a la mateixa vorera, compartint la mitgera hi ha un edifici singular que no forma part del Catàleg d'Edificis d'Interès Artístic Històric del Terme Municipal de Terrassa...
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada