Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 6 de setembre de 2016

XEMENEIA DE LA FÀBRICA ABAD RIBERA

Aquesta xemeneia troncocònica construïda amb maó d'obra vista pertany a l'antiga Fàbrica Abad Ribera, empresa situada a la carretera de Martorell núm 29 i delimitada pels carrers: Concili Egarenc i carrer de Fortuny, del barri terrassenc de La Cogullada.
El barri de la Cogullada està situat a la part sud-oriental del districte IV o de Ponent, està dividit pel torrent de Ca n'Aurell, que va ser aprofitat per fer-hi el transvasament de la riera del Palau. El barri té una superfície de 0,42 quilòmetres quadrats i una població de 5300 habitants.

Xemeneia de la fàbrica Abad Ribera. Foto, AF Jordi Plana.

L'empresari Miquel Abad i Ribera fabricava pintes (pues) i lliços, productes metàl·lics essencials per la indústria tèxtil. Els lliços estan formats per una sèrie de varetes metàl·liques anomenades malles que tenen un ullal per on passen els fils de l'ordit. Les pues serveixen per compactar la trama i determinen l'amplària de la tela. Miquel Abad i Ribera, entre l'any 1931 i 1932, va traslladar el taller de trefileria que tenia en el vapor Castany a la carretera de Martorell, 29 i aquí seguiria fins l'any 1952, data de construcció de la nova fàbrica.

Xemeneia de la fàbrica Abad Ribera. Foto, AF Jordi Plana.

La xemeneia de composició troncocònica de maó, té el fust protegit per onze anells metàl·lics i està rematada per un collarí. La xemeneia està adossada al mur exterior de l'antiga fàbrica metal·lúrgica d'utillatge tèxtil.
La xemeneia té una alçària de 27,5 m, un diàmetre a la base de 2,5 m i 1,5 metres a la corona.

Xemeneia de la fàbrica Abad Ribera, des del carrer Concili Egarenc.
Foto, AF Jordi Plana.

La xemeneia de l'antiga Fàbrica Abad Ribera està protegida com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC 35365.

Detall de la corona de la xemeneia. Foto, AF Jordi Plana.

GL 41º 33' 22'' N - 2º 00' 22'' E. TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - TERRASSA

Deixem la xemeneia a la nostra esquena i ens dirigim, caminant pel carrer del Concili Egarenc a la capella i convent de les Germanes Josefines (Casa del Enfermo)...

 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada