Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 4 d’abril de 2018

CASA JOSEP BOGUÑÀ

La Casa Josep Boguñà és un edifici cantoner situat entre els carrers del Raval de Montserrat i el carrer de la Unió, amb la façana principal en el carrer del Raval. La casa té tres façanes, la del carrer del Raval, la del carrer de la Unió i la del jardí posterior a la casa.

La casa, habitatge residencial de la família Malgosa fins abans de la recent reforma, que la va salvar de la ruïna, constava de planta baixa i un pis, la reforma va afegir tres plantes més, reculades en relació a la façana, per tal de donar rellevància a la façana original.

Casa Boguñà, Raval de Montserrat, 33. Foto, AF Jordi Plana.

La façana del carrer del Raval té una disposició simètrica amb tres obertures en arc rebaixat a la planta baixa i cantells roms. A la primera planta i sobre les tres obertures de la planta baixa es repeteixen tres obertures més petites, també en arc rebaixat.

 Façana del Raval de Montserrat de la Casa Bogunà.
Foto, AF Jordi Plana

L'edifici està coronat per per una cornisa, formada per tres gablets que es corresponen amb les finestres inferiors, a la façana principal, aquests gablets tenen la forma d'arc peraltat i timpans que presenten relleus amb motius florals. Les parets de la façana estan fetes de maons recoberts d'un estucat llis de color gris molt clar.

  Façana del carrer de la Unió de la Casa Boguñà.
Foto, AF Jordi Plana

La façana del carrer de la Unió, també presenta una disposició simètrica, 4 grans obertures a la planta baixa en arc rebaixat, dues en el centre i dues als extrems, a la primera planta es repeteix l'esquema però amb obertures més petites. La façana, en aquest carrer també està coronada per una cornisa que segueix l'esquema de la del Raval, però només amb dos gablets d'arc peraltat i timpans que presenten relleus amb motius florals, situats en el centre d'aquesta façana.

L'any 1905 els propietaris del Mas de Can Bogunyà, decidiren establir-se al Raval de Montserrat i en Josep Bogunyà i Galceran va encarregar a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada el projecte i construcció de la seva casa pairal. La casa va ser edificada en un antic emplaçament de defensa de la ciutat en època medieval.

La casa, d'estil modernista, està catalogada com a bé d'interès local (Identificador: IPAC, 28101), aquest fet va evitar el seu enderrocament l'any 2001. La Gerència municipal d'Urbanisme (mandat de l'alcalde Manuel Royes i Vila), va autoritzar una ampliació de volums que va permetre amb la reforma integral de l'edifici salvar la façana original.

Façanes del carrer de la Unió i del Raval de la Casa Bogunyà
abans de la reforma integral i volumètrica de l'edifici.
Foto, Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Terrassa.

GL 41º 33' 47'' N - 2º 00' 34'' E

Actualment la planta baixa de la Casa Bogunyà alberga una botiga de la multinacional Nespresso. Deixem la Casa Bogunyà i caminem uns metres en direcció a l' Ajuntament per a dirigir-nos a la que va ser la Casa de la Vila, passant pel davant de la casa Josep Badiella...

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987-2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada