Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 3 d’octubre de 2016

CASA CONCEPCIÓ MONSET

Seguim al carrer de la Font Vella, davant la Casa Concepció Monset, que comparteix mitgera amb la Casa Baltasar Gorina, la Casa Monset, és un edifici situat al centre de Terrassa, al carrer de la Font Vella, núm 91. Les dues cases, Gorina i Monset, varen ser projectades per l'arquitecte municipal Lluís Muncunill i Parellada amb un interval de cinc anys i seguint una evolució molt notable. La Casa Gorina de Muncunill presenta una notable influència de l'arquitecte Domènech i Muntaner en la utilització del maó vist, la pedra, el ferro i la ceràmica, mentre que en la Casa Monset ja es mostra el veritable Muncunill, el Muncunill de la Masia Freixa, de la Casa Boguñà o de la remodelació de la Casa Joan Barta.

Segon pis de la Casa Concepció Monset. Font Vella 91.
Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Monset, és un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Té una planta baixa i dos pisos de l'amplària d'un casal, està inspirat en l'arquitectura popular, en el que fa referència als elements que formen la façana com per les proporcions de l'edifici de l'amplària d'un casal, amb una gran porta d'accés i una finestra amb reixa a la planta baixa.

 Planta baixa de la Casa Monset. Foto, AF Jordi Plana.

La planta baixa presenta dues obertures en arc rebaixat de perfils arrodonits, destacant la porta de fusta amb dos grans tiradors de ferro forjat i la reixa, també de ferro forjat de la finestra. La façana està estucada de color blanc i presenta un sòcol de pedra del mateix color que la resta de la façana.

Detall del primer pis de la Casa Concepció Monset. 
Foto, AF Jordi Plana.

La façana del primer pis presenta dues obertures en arcs rebaixats, de perfils arrodonits, la que està situada sobre la porta d'accés, més petita i l'altra de les mateixes dimensions que la finestra de la planta baixa. Les dues finestres presenten trencaaigües de pedra, amb voladís i de perfils arrodonits. Destaquen les vidrieres de les finestres amb ornamentació modernista i la barana de ferro forjat de la finestra més gran. Les dues finestres tenen porticons de fusta que permeten regular l'entrada de llum. Una línia d'imposta que segueix el perfil de la llossada del balcó del segon pis, separa la façana dels dos pisos.

Detall del balcó del segon pis. Foto, AF Jordi Plana.

La façana del segon pis presenta un gran balcó amb voladís, amb llossada de pedra de perfil arrodonit i que segueix la línia d'imposta a banda i banda del balcó. Destaca la barana de ferro forjat i el timpà de pedra treballada amb motius vegetals que es perllonga fins  arribar al gablet. Les vidrieres de la porta que dóna accés al balcó presenten motius vegetals policromats d'inspiració modernista. El timpà, té una certa semblança als de les finestres de la Casa Joan Barata, tot i que els d'aquesta última estan molt més treballats. A la part superior de la façana i per sota de la cornisa observem dos respiralls triangulars de perfils arrodonits.

Detall de la cornisa i del gablet central. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici està coronat per una cornisa de pedra de perfil arrodonit amb un gablet central escalonat.

A l'esquerra, la Casa Monset i al costat la Casa Gorina.
Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Concepció Monset, està protegida com a bé cultural d'interès local, identificador: IPAC 28087. L'edifici va ser bastit per l'arquitecte Lluïs Muncunill i Parellada l'any 1907 i és d'estil Modernista. Tot seguit podem veure la fitxa del Catàleg de la Casa Monset.

Fitxa del Catàleg d'Edificis d'Interès Històric de la casa Concepció Monset.
Font, Arxiu Municipal de Terrassa.

GL 41º 33' 47'' N - 2º 00' 52'' E. TERRASSA.

Des de la Casa Monset caminem uns metres en direcció a la Plaça Vella, canviem de vorera tot travessant la Font Vella i ens situem davant del Gran Casino...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada